Eindrapport project Geocoding Netwerk Oorlogsbronnen

De Pilot geocoderen Oorlogsbronnen is uitgevoerd door Menno den Engelse in opdracht van Netwerk Oorlogsbronnen. Projectleider was Annelies van Nispen. De looptijd van de pilot was maart­juni 2016.

Omslag