Oproep: gezamenlijke Metamorfoze-aanvraag van WO2-archieven

Netwerk Oorlogsbronnen inventariseert welke papieren Tweede Wereldoorlog-archieven er zijn en in aanmerking komen voor een Metamorfoze-aanvraag. Om zo één of meerdere gezamenlijke, thematische (bijv. verzet, collaboratie, onderduik, etc.) voorstellen in te dienen vanuit NOB. We horen graag van u vóór 1 april! 

headerbeeld
Jongen op de uitkijk in Noordoost-Groningen
datum
Tekst, Afbeelding, Video
Tekst

Metamorfoze is een landelijk programma dat zich inzet voor het behoud van het nationale papieren erfgoed uit de periode 1840-1960. In Metamorfoze-projecten worden de originele papieren documenten volgens erkende standaarden en procedures geconserveerd en gedigitaliseerd. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om voorstellen in te dienen.

Vanuit het Netwerk Oorlogsbronnen willen wij inventariseren of er nog papieren Tweede Wereldoorlog-archieven zijn, die in aanmerking komen voor een Metamorfoze-aanvraag. De bedoeling is om op basis van de inventarisatie één of meerdere gezamenlijke, ‘thematische’ (bijv. verzet, collaboratie, onderduik, etc.) voorstellen vanuit NOB in te dienen. De door Metamorfoze gehanteerde criteria zijn:

  • afkomstig uit de collectie van Nederlandse erfgoedinstelling
  • onderhevig aan verval
  • geschreven of gedrukte papieren documenten
  • uniek archiefmateriaal
  • vervaardigd vóór 1950
  • inhoudelijk relevant (archieven en collectie die bij voorkeur gaan over het dagelijks leven, en informatie bevatten over interactie van individuen / groepen mensen en hun omgeving). 

Heeft u een archiefcollectie die hieraan voldoet, laat dit ons vóór 1 april weten. Wat wij in ieder geval van u willen weten is:

  • beschrijving van de collectie
  • omvang van de collectie in strekkende meters
  • historische belang van de collectie

Wij zullen op basis van de inventarisatie de volgende stappen bepalen, hopelijk op weg naar één of meer passende Metamorfoze-voorstellen rondom het thema Tweede Wereldoorlog in de najaarsronde. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact met ons op via info@oorlogsbronnen.nl.

Header provenance
OVCG / RHC Groninger Archieven