Projectplan Gelderse Oorlogsbronnen gepresenteerd

Door de zichtbaarheid en bruikbaarheid van het tot dusver zeer verspreide bronnenmateriaal te vergroten wordt eenieder (van de toeristische branche, de creatieve industrie, het cultuur-historische veld tot het onderwijs en de wetenschap) in staat gesteld het eigen verhaal over de Tweede Wereldoorlog in de provincie te vertellen. De data van collectiebeherende instellingen wordt verrijkt en de onderlinge samenhang versterkt.

Samenwerken

Het project is een duo-onderneming van WO2GLD en Netwerk Oorlogsbronnen, waarbij actief de samenwerking wordt gezocht met het Gelderse erfgoedveld. Niet toevallig maakte de bijeenkomst onderdeel uit van de partnerbijeenkomst van Collectie Gelderland, een project waarmee nauw zal worden samengewerkt.

De ontwikkeling van Oorlogsbronnen Gelderland is een groeimodel, in de pas met de ontwikkeling van het landelijke netwerk en infrastructuur. Oorlogsbronnen Gelderland kan op deze manier snel en efficiënt aansluiten bij landelijke ontwikkelingen terwijl het andersom kan fungeren als proeftuin voor regionale pilot-projecten en spin offs van het Netwerk Oorlogsbronnen. 

headerbeeld
C-47 vliegtuigen bemand door 'First Allied Airborne Army England' vlak voor vertrek op 17 september 1944
datum
Header provenance
NARA