Over Oorlogsbronnen

Tekst, Afbeelding, Video
Tekst

In het kort

 • Thema: Tweede Wereldoorlog (verzet, gevangenschap, collaboratie, leven onder bezetting, bevrijding, oorlogvoering, internationaal, holocaust en vervolging, aanloop naar WO2, nasleep en dekolonisatieoorlog).
 • Periode: Focus 1940 -1945. De aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatieoorlog zijn eveneens onderdeel.
 • Gebied: Het toenmalig Koninkrijk der Nederlanden.
 • Wat: Circa 12 miljoen originele bronnen – en in mindere mate secundaire bronnen als boeken – van de volgende organisaties zijn onderdeel van Oorlogsbronnen.nl: beschikbare bronnen van deze organisaties zijn doorzoekbaar via Oorlogsbronnen.nl. 
 • Voor wie: Iedereen vanaf veertien jaar (jonger onder begeleiding van een volwassene) die meer wil weten over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Van middelbare scholieren die een werkstuk moeten maken, tot docenten die een les voorbereiden, (amateur)historici die bronnen zoeken over hun vakgebied, genealogen die meer informatie zoeken over de tijd waarin hun voorouders leefden én natuurlijk iedereen die wil ontdekken wat er bij hem of haar in de buurt is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
 • Door wie: Netwerk Oorlogsbronnen, een samenwerkingsverband bestaande uit tientallen deelnemende organisatiesNetwerk Oorlogsbronnen wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en krijgt een bijdrage van het Vfonds. 
 • Hoe: Met innovatieve technieken verbinden we digitale bronnen en bronbeschrijvingen uit honderden verschillende collecties met elkaar als ze over dezelfde gebeurtenis, plaats, persoon of onderwerp gaan. We maken die verbindingen met behulp van een 'linked open data thesaurus' - een soort online encyclopedie voor de Tweede Wereldoorlog. En nog belangrijker, hiermee voorzien we de bronnen ook van een uitleg over het onderwerp waar ze over gaan.
Tekst

Oorlogsbronnen gebruiken

 • Wat wordt bedoeld met 'bronnen'?: Een bron kan in de context van Oorlogsbronnen.nl zowel een primaire als secundaire bron zijn. Primaire bronnen zijn originele stukken die dateren uit de Tweede Wereldoorlog, zoals foto’s, objecten, brieven, (kamp)administraties, dagboeken, affiches, krantenberichten, filmbeelden. Deze worden meestal bewaard bij archiefinstellingen, herinneringscentra en musea. Secondaire bronnen zijn stukken die tot stand zijn gekomen na bewerking van originele bronnen, zoals een boek. 
 • Wat wordt bedoeld met 'beschikbare bronnen'?: Welke bronnen er te vinden zijn via Oorlogsbronnen.nl, is afhankelijk van welke bronnen beschikbaar worden gesteld aan Netwerk Oorlogsbronnen door deelnemende organisaties. Lang niet alle bronnen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gedigitaliseerd of in een digitaal uitwisselbaar formaat beschikbaar. En sommige bronnen zijn niet openbaar vanwege juridische bezwaren (AVG / Archiefwet). Oorlogsbronnen.nl wordt wel doorlopend aangevuld met nieuw beschikbaar gekomen bronnen. 
 • Een bron gebruiken?: Graag onder vermelding van 'Oorlogsbronnen.nl' en de bronbeherende organisatie.  
 • Auteursrechten: Weten hoe u een gevonden bron kunt gebruiken en welke auteursrechten er eventueel gelden? Klik op de pagina van een individuele bron op 'meer gegevens over deze bron' en vind de informatie onder 'rechten'. Of vraag het na bij de bronbeherende organisatie. U kunt de bronbeherende organisatie vinden op elke pagina van een individuele bron onder 'organisatie'. Of klik op 'bekijk bron'.   
 • Bronbeschrijving aanpassen: De beschrijvingen bij bronnen die u ziet op Oorlogsbronnen.nl zijn afkomstig van de organisaties die de bronnen beheren. U kunt opmerkingen over foutieve informatie doorgeven aan de bronbeherende organisatie. Zij passen de beschrijving in hun eigen systeem aan en dit wordt automatisch zichtbaar op Oorlogsbronnen.nl. 
Tekst

Netwerk Oorlogsbronnen 

Netwerk Oorlogsbronnen heeft tot doel de verspreide bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in het toenmalig Koninkrijk der Nederlanden, digitaal beter vindbaar en bruikbaar te maken. Dat gebeurt via Oorlogsbronnen.nl, maar doet Netwerk Oorlogsbronnen ook ook op de site over personen uit de Tweede Wereldoorlog Oorlogslevens.nl. De techniek en de infrastructuur van Netwerk Oorlogsbronnen worden tevens ingezet om websites te realiseren met een focus op een regio of specifiek thema, zoals WO2GLD.nl en Indieinoorlog.nl. Bent u beheerder van bronnen uit de Tweede Wereldoorlog en wilt u ook deelnemen aan Netwerk Oorlogsbronnen? Lees dan verder op 'Voor het netwerk'.