Samenvatting projectresultaten TRIADO

Wat betekent het als we grote archieven of historische tekstcollecties integraal digitaal doorzoekbaar kunnen maken?  De veelbelovende resultaten vatten wij voor u samen in een hand-out van twee pagina's.

Omslag
Bestand