Voor het netwerk

Netwerk Oorlogsbronnen is een deelnemersnetwerk. Deelnemers met een collectie houden de bronnen zelf in beheer. Netwerk Oorlogsbronnen haalt de bronnen rechtstreeks uit de collectiebeheersystemen op en koppelt ze online aan andere bronnen die over hetzelfde onderwerp gaan. De door deelnemers gedeelde kennis over (lokale) gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, worden opgenomen in de infrastructuur van contextinformatie.

Door deel uit te maken van het Netwerk vormen al die individuele collecties en contextinformatie samen, dé digitale toegang tot de Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Zoals de gebruikers anno nu die verwachten. Om de vindbaarheid van bronnen uit de Tweede Wereldoorlog continu te blijven verbeteren, voert Netwerk Oorlogsbronnen doorlopend projecten uit rond het vergroten van de vindbaarheid en bruikbaarheid van deze bronnen op de vier terreinen: 'wie', 'wat', 'waar' en 'wanneer'.

Aan het roer van Netwerk Oorlogsbronnen staat een stuurgroep, gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, die wordt bijgestaan door een programmateam. Het ministerie van VWS zorgt als hoofdfinancier van Netwerk Oorlogsbronnen voor de blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, nu er steeds minder ooggetuigen zijn en vooral bronnen ons rechtstreeks met de oorlogsperiode verbinden. 

Deelnemers aan Netwerk Oorlogsbronnen

Het laatste nieuws voor het netwerk

 

Tekst, Afbeelding, Video
Tekst

Word ook deelnemer!

Voor wie?

 • Organisaties in binnen- en buitenland met bij voorkeur originele bronnen in beheer over de periode 1935 - 1950 in het toenmalig Koninkrijk der Nederlanden, of kennis over lokale / regionale gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Waarom?

 • Verbeter de zichtbaarheid van uw collectie oorlogsbronnen via de collectie-portal Oorlogsbronnen.nl.
 • Maak informatie en bronnen over uw werkgebied in de Tweede Wereldoorlog beter vindbaar door contextinformatie over gebeurtenissen in uw regio toe te voegen.  
 • Ontvang uw metadata verrijkt terug, bijvoorbeeld met concepten uit de WO2-thesaurus of gestandaardiseerde geografische locaties (zie het CKAN-register van NOB). 
 • Bekijk uw collectie in de context van anderen. Hoe uniek zijn uw bronnen? Welke bronnen over uw regio zijn in beheer bij collega-instellingen? Of welke bronnen zijn er beschikbaar over gebeurtenissen in mijn regio? 
 • Win advies in over de mogelijkheden rond het digitaal beschikbaar maken en stellen van collecties en collectiedata bij het Netwerk Oorlogsbronnen. 
 • Word partner in één van de projecten of neem deel aan andere activiteiten. Netwerk Oorlogsbronnen is koploper in innovatieve projecten rond verbeterde toegankelijkheid van digitale erfgoedcollecties.  
 • Trek gezamenlijk op in kwesties van gedeeld belang (auteursrechten, openbaarheidsbeperkingen, et cetera). Bekijk bijvoorbeeld het rapport 'Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd'.
 • Benut het netwerk. Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft nauwe contacten met branche-organisaties, subsidiegevers, belangenorganisaties, beleidsmakers en andere partijen in het veld. 

Hoe?

 • Stuur een mail aan info@oorlogsbronnen.nl
 • Of vul meteen dit formulier in. 

Open up en sluit aan bij Netwerk Oorlogsbronnen! Maar #hoedan?

Het aansluiten van oorlogsbronnen doet Netwerk Oorlogsbronnen bij voorkeur rechtstreeks bij de collectiebeherende-organisatie, middels een APISRU of OAI-PMH. Dit zijn manieren om een collectiebeheersysteem en de infrastructuur achter Oorlogsbronnen.nl met elkaar te laten 'praten'. Hiermee is er een 'live verbinding' en kan er zeer regelmatig worden ge-update. Dus als een beheerder bijvoorbeeld een bronbeschrijving aanpast of nieuwe oorlogsbronnen in de collectie toevoegt, zie je dat terug op Oorlogsbronnen.nl. We werken als digitaal programma graag met gedigitaliseerde bronnen, maar veel erfgoedmateriaal in depots is nog niet gedigitaliseerd en alleen nog maar beschreven. Ook die beschrijvingen maken we vindbaar via Oorlogsbronnen.nl. 

Producten en diensten van Netwerk Oorlogsbronnen

Afbeelding en bijschrift
afbeelding
oorlogslevens
titel afbeelding
OORLOGSLEVENS
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | Oorlogslevens
afbeelding
oorlogsbronnen.nl
titel afbeelding
OORLOGSBRONNEN.NL
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | Oorlogsbronnen.nl
afbeelding
thesaurus
titel afbeelding
WO2 THESAURUS
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | WO2 Thesaurus
afbeelding
crowdsourcing
titel afbeelding
CROWDSOURCING
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | Crowdsourcing
afbeelding
open data
titel afbeelding
OPEN BRONNEN EN COLLECTIEDATA
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen
Tekst

Team Netwerk Oorlogsbronnen

Stuurgroep Netwerk Oorlogsbronnen

Lopende projecten

Netwerk Oorlogsbronnen voert veel projecten uit rond het vergroten van de vindbaarheid en bruikbaarheid van oorlogsbronnen op de vier terreinen: 'wie', 'wat', 'waar' en 'wanneer', in samenwerking met deelnemers en partners van NOB. Lees meer over actuele projecten: 

Afbeelding en bijschrift
afbeelding
deltaplan
titel afbeelding
Project Deltaplan collectieontsluiting oorlogsmusea en herinneringscentra
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | SMH 40-45
afbeelding
bekendmakingen
titel afbeelding
Project De oorlog in bekendmakingen
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | Groninger Archieven | OVCG
afbeelding
collaborateurs online
titel afbeelding
Project Collaborateurs Online
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen
afbeelding
otto frank
titel afbeelding
Project Amsterdamse vreemdelingenkaarten
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | Stadsarchief Amsterdam
afbeelding
koopvaardij
titel afbeelding
Project De Koopvaardij in de oorlog
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | NIHM
afbeelding
IHLIA
titel afbeelding
Project Digitalisering en ontsluiting bronnen over homoseksualiteit in en rond de Tweede Wereldoorlog
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | IHLIA
afbeelding
doodsbriefje
titel afbeelding
Crowdsourcing Haarlemse doodsbriefjes 1940 - 1945
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | Noord-Hollands Archief
afbeelding
cbg
titel afbeelding
Project Crowdsourcing CBG: vermisten na de oorlog
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | CBG Centrum voor familiegeschiedenis
afbeelding
reboot
titel afbeelding
Project Nationale Collecties Reboot
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen
afbeelding
limburg
titel afbeelding
Project Oorlogsbronnen Limburg
Provenance
Netwerk Oorlogsbronnen | Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
Tekst

Afgeronde projecten

CrowdsourcingNM Kamp Vught & NIOD & NA. kampadministratie Vught | Stadsarchief Rotterdam. Politiearchief

RegioportalsOorlogsbronnen Gelderland (WO2GLD) |  Indie in Oorlog |

Research & DevelopmentVolautomatische archiefontsluiting |  Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit (TRIADO)

ContentKaart van Verzet | Metamorfoze 'Dagelijks leven in WO2'

ContextThemapagina's Tweedewereldoorlog.nl |  Geocoderen van oorlogsbronnen

Netwerk Oorlogsbronnen de geschiedenis

Het Netwerk Oorlogsbronnen bestaat sinds 1 juni 2016, maar kent een voorgeschiedenis van bijna een decennium. Het bouwt voort op het VWS-programma Erfgoed van de Oorlog (2007-2010). Dat stimuleerde met 221 projecten het gebruik en behoud van WO2-bronnen in Nederland, het voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Een variëteit aan lokale, regionale en nationale oorlogsbronnen werd digitaal toegankelijk gemaakt.

Om de vele producten van Erfgoed van de Oorlog (zie .pdf onderaan deze pagina) te beheren richtte het Ministerie van VWS in 2010 een Coördinatiepunt WO2 in. Een aantal jaar later, vanaf 2014, is toegewerkt naar een nieuwe opzet van het Coördinatiepunt. De verantwoordelijkheid voor die doorontwikkeling lag bij het veld zelf. Veertig organisaties hebben hieraan bijgedragen.

Vanaf de zomer van 2016 is het voormalige Coördinatiepunt overgegaan in het Netwerk Oorlogsbronnen, een deelnemersnetwerk met aan het roer een stuurgroep van vertegenwoordigers. Het is een samenwerkingsverband en netwerk van betrokken instellingen en mensen die zich bezig houden met de ontsluiting van WO2-collecties. Het programmateam houdt kantoor bij het NIOD in Amsterdam, dat het programma faciliteert.